Java 6 has a web server inside

import com.sun.net.httpserver.*

class ExampleHandler implements HttpHandler {
    void handle(HttpExchange exchange) throws IOException {
        def response = "Hello, world!"

        exchange.sendResponseHeaders(200, response.length());
        def outout = exchange.responseBody
        outout.write(response.bytes);
        outout.close();
    }
}

public class ExampleAuthenticator extends BasicAuthenticator {
    static users = [ "john": "john123" ]
 
    public ExampleAuthenticator(String realm) {
        super(realm);
    }

    @Override
    public boolean checkCredentials(String username, String password) {
        return users[username] == password;
    }
}

def server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(8000), 0);
def context = server.createContext("/example", new ExampleHandler());
context.authenticator = new ExampleAuthenticator("Example application")
server.executor = null
server.start();

 

Java 7 w jednej krótkiej lekcji

Program w Java 6 (przed zmianami)

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;

public class Test1 {

    static void usage() {
        System.out.println("Usage: <input file>");
    }

    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 0) {
            usage();
            return;
        }
    
        for (String i : args) {
            if (i.equals("-help") || i.equals("--help") || i.equals("-h")) {
                usage();
                return;
            }
            else if (i.equals("-version") || i.equals("--version") || i.equals("-v")) {
                System.out.println("Version 1.0 Public Domain");
                return;
            }
            else {
                if (i.startsWith("-")) {
                    System.out.println("Unknown argument: " + i);
                    System.exit(1);
                }
            }
        }
        
        BufferedReader reader = null;
        File file = new File(args[0]);
        try {
            reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(file), "UTF8"));
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                URI uri = new URI(line);
                System.out.println(uri.getHost());
            }
        }
        catch (IOException exception) {
            exception.printStackTrace();
        }
        catch (URISyntaxException exception) {
            exception.printStackTrace();
        }
        finally {
            if (reader != null) {
                try {
                    reader.close();
                }
                catch (IOException exception) {
                    exception.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }

}

String-in-switch

Na rozgrzewkę można zastąpić wszystkie if/else pojedynczym switch/case (dobre IDE zrobi to za Ciebie). Switch dla Stringów działa dokładnie tak jak się tego spodziewamy. Jedyne na co trzeba uważać, to “i” z wartością null, które spowoduje (uwaga: niespodzianka) NullPointerException 🙂

for (String i : args) {
            switch (i) {
                case "-help":
                case "--help":
                case "-h":
                    usage();
                    return;
                case "-version":
                case "--version":
                case "-v":
                    System.out.println("Version 1.0 Public Domain");
                    return;
                default:
                    if (i.startsWith("-")) {
                        System.out.println("Unknown argument: " + i);
                        System.exit(1);
                    }
            }
        }

AutoCloseable

Zawsze warto pamiętać o zamykaniu wszystkich nieużywanych “streamów” i innych zasobów systemowych. Od wersji 7 wszystkie autozamykalne obiekty można umieścić w jednej składni try (). Kompilator sam doda niewidzialny blok “finally”, który wywoła odpowiednią metodę “close”.

- BufferedReader reader = null;
        File file = new File(args[0]);
        + try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(file), "UTF8"))) {
            - reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(file), "UTF8"));
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                URI uri = new URI(line);
                System.out.println(uri.getHost());
            }
        }
        catch (IOException exception) {
            exception.printStackTrace();
        }
        catch (URISyntaxException exception) {
            exception.printStackTrace();
        }
        - Sio! finally {
            if (reader != null) {
                try {
                    reader.close();
                }
                catch (IOException exception) {
                    exception.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }

}

Multi-catch

Kolejną małą nowością jest możliwość łapania paru różnych wyjątków w jednym bloku. Typy wyjątków rozdziela się “|”. Zawsze to trochę mniej klepania i unikniemy pokusie łapania wszystkich pokemonów 😉

File file = new File(args[0]);
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(file), "UTF8"))) {
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                URI uri = new URI(line);
                System.out.println(uri.getHost());
            }
        }
        catch (IOException | URISyntaxException exception) {
            exception.printStackTrace();
        }
        - catch (URISyntaxException exception) {
            exception.printStackTrace();
        }
    }

}

Nowe New IO

Po zmianach powyższy kod wygląda trochę lepiej, ale obsługa IO nadal ssie… new BufferedReader(new InputStreamReader wygląda strasznie paskudnie. Na szczęście z pomocą przychodzi java.nio.file z licznymi udogodnieniami.

+ import java.nio.charset.StandardCharsets;
+ import java.nio.file.Files;
+ import java.nio.file.Path;
+ import java.nio.file.Paths;


        - File file = new File(args[0]);
        + Path file = Paths.get(args[0]);
        // Path file = new File(args[0]).toPath(); // wersja dla leniwców
        try (BufferedReader reader = Files.newBufferedReader(file, StandardCharsets.UTF_8)) {
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                URI uri = new URI(line);
                System.out.println(uri.getHost());
            }
        }
        catch (IOException | URISyntaxException exception) {
            exception.printStackTrace();
        }
    }

}

Files.readAllLines

W ramach bonusu, dużo krótsza (i pewnie mniej optymalna przy dużych plikach) metoda wczytywania tekstu:

Path file = Paths.get(args[0]);
        - try (BufferedReader reader = Files.newBufferedReader(file, StandardCharsets.UTF_8)) {
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
        + try {
            for (String line : Files.readAllLines(file, StandardCharsets.UTF_8)) {
                URI uri = new URI(line);
                System.out.println(uri.getHost());
            }
        }
        catch (IOException | URISyntaxException exception) {
            exception.printStackTrace();
        }
    }

}

Program w Java 7

Teraz nasz program wygląda pięknie… I na koniec współczujemy wszystkim użytkownikom JDK 1.4, 1.5 i 1.6 😛

import java.io.IOException;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;

public class Test6 {

    static void usage() {
        System.out.println("Usage: <input file>");
    }

    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 0) {
            usage();
            return;
        }
    
        for (String i : args) {
            switch (i) {
                case "-help":
                case "--help":
                case "-h":
                    usage();
                    return;
                case "-version":
                case "--version":
                case "-v":
                    System.out.println("Version 1.0 Public Domain");
                    return;
                default:
                    if (i.startsWith("-")) {
                        System.out.println("Unknown argument: " + i);
                        System.exit(1);
                    }
            }
        }
        
        Path file = Paths.get(args[0]);
        try {
            for (String line : Files.readAllLines(file, StandardCharsets.UTF_8)) {
                URI uri = new URI(line);
                System.out.println(uri.getHost());
            }
        }
        catch (IOException | URISyntaxException exception) {
            exception.printStackTrace();
        }
    }

}

*) Nie interesuje nas Scala.