arch linux locale

 • W /etc/locale.gen odnajdujemy wpis #pl_PL.UTF-8 UTF-8 i usuwamy ‘#’ – zapisujemy (możliwe do przeprowadzenia w instalatorze)
 • W /etc/environment oraz /etc/locale.conf zmieniamy gb_GB – lub inne na pl_PL.UTF-8 (możliwe do przeprowadzenia w instalatorze)
 • Uruchamiamy polecenie locale-gen (instalator zrobi to samodzielnie)
 • W pliku /etc/profile dodajemy na samym końcu linijkę export LC_ALL=pl_PL.UTF-8 – bez tego nie miałem obsługi polskiego języka
 • Wylogowujemy się i logujemy ponownie
 • beautify all branches with jacobe

  #! /bin/bash
  
  JACOBE="/home/tadmin/tools/jacobe/jacobe --indent -cfg=my.cfg -nobackup -overwrite -quiet"
  
  beautify_current() {
      $JACOBE `pwd`
  }
  
  change_branch() {
      hg update -C "$1"
      hg branch
      hg stat -un0 | xargs -0 rm 2>/dev/null
  }
  
  commit_changes() {
      hg commit -m "auto format `date`"
  }
  
  process() {
      for branch in `hg branches -a | awk '{print($1);}'`; do 
          change_branch "${branch}"
          beautify_current
          commit_changes
      done
  }
  
  ###########
  ## START ##
  ###########
  
  if [ "$#" == "0" ]; then
      process
      echo "Commits are not pushed!"
      exit 1
  fi
  
  while (( "$#" )); do
      NAME=`basename "$1"`
      TEMPDIR=`mktemp -d "--suffix=beautify.${NAME}"`
      hg clone --noupdate "$1" "$TEMPDIR"
      cd "$TEMPDIR"
      process
      hg push "$1"
      rm -rf "$TEMPDIR"
  
      shift
  done