arch linux locale

  • W /etc/locale.gen odnajdujemy wpis #pl_PL.UTF-8 UTF-8 i usuwamy ‘#’ – zapisujemy (możliwe do przeprowadzenia w instalatorze)
  • W /etc/environment oraz /etc/locale.conf zmieniamy gb_GB – lub inne na pl_PL.UTF-8 (możliwe do przeprowadzenia w instalatorze)
  • Uruchamiamy polecenie locale-gen (instalator zrobi to samodzielnie)
  • W pliku /etc/profile dodajemy na samym końcu linijkę export LC_ALL=pl_PL.UTF-8 – bez tego nie miałem obsługi polskiego języka
  • Wylogowujemy się i logujemy ponownie
  • Leave a Reply