Java 6 has a web server inside

import com.sun.net.httpserver.*

class ExampleHandler implements HttpHandler {
    void handle(HttpExchange exchange) throws IOException {
        def response = "Hello, world!"

        exchange.sendResponseHeaders(200, response.length());
        def outout = exchange.responseBody
        outout.write(response.bytes);
        outout.close();
    }
}

public class ExampleAuthenticator extends BasicAuthenticator {
    static users = [ "john": "john123" ]
 
    public ExampleAuthenticator(String realm) {
        super(realm);
    }

    @Override
    public boolean checkCredentials(String username, String password) {
        return users[username] == password;
    }
}

def server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(8000), 0);
def context = server.createContext("/example", new ExampleHandler());
context.authenticator = new ExampleAuthenticator("Example application")
server.executor = null
server.start();

 

Prosty monitoring WWW za pomocą skryptu bash

Podpobnie jak w przypadku prostego monitorowania serwera WWW za pomocą PHP, również za pomocą prostego skryptu bash oraz kilku innych narzędzi, takich jak przeglądarka tekstowa lynx możemy stworzyć proste centrum monitoringu kilku stron WWW, którego zadaniem będzie powiadamianie nas poprzez e-mail w przypadku, gdy szukana fraza na stronie nie zostanie znaleziona.