30 stycznia 2016 blog raspberry video

Użycie Raspberry Pi do streamowania video z niskimi opóźnieniami.

Przygotowanie

Instalacja bibliotek gstreamer:

sudo apt-get install autoconf automake libtool pkg-config libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libraspberrypi-dev gstreamer1.0-tools

Ściągamy repozytorium rpicamsrc do jakiegoś folderu:

git clone https://github.com/thaytan/gst-rpicamsrc

Instalujemy wg instrukcji z pliku README:

./autogen.sh --prefix=/usr --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ && make && sudo make install

Uruchomienie

Na maszynie, na której chcemy widzieć podgląd z kamerki:

gst-launch-1.0 udpsrc port=5000 ! gdpdepay  ! rtph264depay ! avdec_h264 ! videoconvert ! autovideosink sync=false

Jeśli chcemy mieć odwrócony obraz:

gst-launch-1.0 udpsrc port=5000 ! gdpdepay  ! rtph264depay ! avdec_h264 ! videoconvert ! videoflip method=rotate-180 ! autovideosink sync=false

Na Raspberry (podając IP maszyny docelowej!):

gst-launch-1.0 rpicamsrc bitrate=1000000 ! 'video/x-h264,width=640,height=480' ! h264parse ! queue ! rtph264pay config-interval=1 pt=96 ! gdppay ! udpsink host=192.168.1.100 port=5000

Linki